logo

UNITATEA SPECIALĂ 72 PROTECŢIE INSTITUŢIONALĂ
"ANGHEL SALIGNY" CERNAVODĂ

social
social
social
steag
logo

Sesizați faptele de corupție
ale personalului M.A.I.
0800.806.806
Linie telefonică gratuită a
Direcției Generale Anticorupție
Apeluri de urgență

Jandarmeria Română este instituţia specializată a statului, cu statut militar, componentă a Ministerului Afacerilor Interne, care exercită, în condiţiile legii, atribuţiile ce îi revin cu privire la apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a proprieăţii publice şi private, la prevenirea şi descoperirea infracţiunilor şi a altor încălcări ale legilor în vigoare, precum şi la protecţia instituţiilor fundamentale ale statului şi combaterea actelor de terorism.

Jandarmeria Română, prin atribuţii, organizare, pregătire şi dispunere teritorială, contribuie la garantarea suveranităţii, independenţei, autorităţii, unităţii şi securităţii statului, democraţiei constituţionale pe întregul teritoriu naţional atât în timp de pace, cât şi în situaţii de criză.

Conform legii, Unitatea Specială 72 Jandarmi Protecţie Instituţională Cernavodă este o unitate destinată să organizeze, să conducă şi să coordoneze exclusiv activităţile specifice cu privire la asigurarea pazei şi protecţiei instituţionale la obiectivele date în competenţă prin acte normative în vigoare.